,

ТИМ ПРОЈЕКТА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ОБИШАО АРИЉЕ, ПОЖЕГУ И ЛУЧАНЕ

Мобилни правни тим пројекта бесплатне правне помоћи састао се у склопу теренске посете одржане 15. јуна 2021. године са интерно расељеним лицима, избеглицама из БиХ и Хрватске и повратницима по споразуму о реадмисији у општинама Ариље, Пожега и Лучани.

Повратник по основу споразума о реадмисији из Арља обратио се правном тиму са захтевом да му се пружи правна помоћ у прибављању личних докумената. Тим је за овог новог корисника пројекта прикупио сву расположиву документацију и попунио апликацију за пружање правне помоћи.

Правни тим је у Пожеги одржао индивидуалне састанке са два потенцијална корисника- једним повратником и једним избеглим лицем из Хрватске. Оба корисника изнела су своје правне порблеме у вези за прибављањем личне документације, односно јединственог матичног броја грађана. Њихови захтеви за пружање бесплатне правне помоћи биће, заједно са прикупљеном документацијом, предати у даљу процедуру.

Након Ариља и Пожеге, тим је продужио за Лучане, где су своје правне проблеме изнели избеглица и Хрватске, повратник из Немачке и једно расељено лице са КиМ, стари корисник пројекта. Свим клијентима су дати релевантни правни савети, преузета је документација и попуњени су захтеви за пружање правне помоћи.

Теренске посете Ариљу, Пожеги и Лучанима организоване су у сарадњи са локалним повереницима за избеглице и миграције за оне потенцијалне клијенте који због финансијке ситуације или здравственог стања нису у могућности да путују до најближе пројектне канцеларије.