,

ПРАВНИ САВЕTНИЦИ ПРОЈЕКТА СПРЕМНИ ЗА КАМЕРЕ

У оквиру припрема за медијску кампању кроз коју ће се шира јавност упознати са пројектом бесплатне правне помоћи, услугама за кориснике и досадашњим резултатима, одржана је обука за правне саветнике пројекта. Обуку je 26. и 27. септембра у Краљеву одржао експерт за комуникације и видљивост Војислав Милошевић, а специјални гост обуке била је и новинарка Нада Гогић, која је учесницима пренела неке од вештина стечених дугогодшњим искуством на телевизији, у информативном програму и вестима.

Дводневна обука осмишељена је тако да кроз интерактиве радионце припреми правне савентике пројекта за наступe у медијима како би штo успешније пренели кључне поруке широј јавности, али и директним користницима пројекта. Радионице су биле усмерене на давање интервјуа и изјава у којима се представља целокупан рад пројекта, као и конкретне активности и догађаји који ће се одржавати за време трајања пројекта.

Медијска кампања планирана у оквиру пројекта бесплатне правне помоћи, која ће се спроводити у предостојећем периоду, поред телевијских и радио реклама и оглашавања на интернету, укључиће и гостовања експерата пројекта у емисијама, давање изјава током теренских посета, панел дискусија и других догађаја. Кампања је дизајнирана са циљем да се интерно расељена лица, избеглица и реадмисанти информишу о својима правима и постојању бесплатне праве помоћи, коју им од 2008. године омогућују Европска унија и Влада Републике Србије, као и да скрене пажњу шире јавности на проблеме са којима се соучавају ове угрожене групације.