,

ПРАВНА ПОМОЋ ЗА ИРЛ У КУРШУМЛИЈИ

Мобилни тим нишке канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи спровео је 12. августа 2021. године теренску посету за потенцијалне кориснике на територији Општине Куршумлија.

Том приликом тим је одржао састанке са 12 интерно расељених лица са Косова и Метохије, који су правницима предсавили своје правне проблеме у вези са бесправно заузетом имовином из места са којег су расељени, остваривањем права на удео од 20% од приватизације друштвених предузећа у којима су били засполени, али и прибављањем документације са КиМ. За све потенцијалне кориснике, правни тим је прикупио постојећу документацију и попунио захтеве за пружање бесплатне правне помоћи.

Након састанака са ИРЛ, тим се састао и са локалним повереником за избеглице и миграције Игором Радуновићем, уз чију свесрдну подршку је ова теренске посета организована и предсватио све активности пројекта усмерене ка пружању подршке ИРЛ, избеглицама и повратницима на основу споразума о реадмисији при решавању правних и статусним проблема.

Теренске посете мобилних правних тимова показале су се као један од најефикаснијих механизама пројeкта при пружању директне и благовремене асистанеције угроженим групацијама грађана, па је до сада помоћ на овај начин помоћ добило преко 190 корисника кроз више од 80 посета.