Правни проблеми лица која су у Републику Србију вратили према споразумима о реадмисији потписаним са земљама чланицама ЕУ најчешће су:

  • Непоседовање личних докумената Републике Србије;
  • Нису уписани у матичне књиге и немају регулисано држављанство Републике Србије.

 

Пројектни тим за повратнике која се обрате пројекту за правну помоћ бесплатно обезбеђује:

  • Пружање правних савета;
  • Прибављање извода за вађење личних докумената (ЛК, пасош, здравствена књижица);
  • Упућивање на друге институције за регулисање права на здравствену и социјалну заптиту и запошљавање.

 

Теренске посете местима боравка ових лица обезбеђују да се бесплатна правна помоћ и саветовање пруже у директном контакту и местима њиховог уласка (поновног повратка) у Републику Србију.

Обавештења за ПОВРАТНИКЕ: