,

ОТВОРЕНА ВРАТА ЗА ИРЛ, ИЗБЕГЛИЦЕ И РЕАДМИСАНТЕ

У сарадњи са Општином Србобран и локалним повереником за избеглице и миграције, пројекат бесплатне правне помоћи огранизовао је прва Отворена врата 22. новембра 2019. године у згради Општине Србобран.

Скуп је отворила повереница за избеглице и миграције Нада Шарчев пожелевиши добродошлицу пристунима и представивши нове програме повереништва за помоћ угроженим групацијама. Правни саветници београдске канцеларије пројекта Миа Фукуда Софијанић и Владимир Мојсиловић представили су окпуљеним расељеним лицима, избеглицама и повратницима на основу споразума о реадмисији мандат пројекта, активности и досадашње резултате и објаснили правне проблеме са којиме се ове три групе суочавају и како пројекат може да им помогне у решавању тих проблема.

Након обраћања, правни саветници су одржали састанке са потенцијалним корисницима пројекта. Тим је одржао укупно пет састанака, попуњене су две апликације за пружање правне помоћи и дата три првна савета. Овом приликом правни тим пројекта састао се и са председнико Општине Србобран Радивојем Парошким.

Пројекат бесплатне правне помоћи планира да и наредном периоду организује сличне скупове и у другим општинама са већим бројем користника и потенцијалних корисника пројекта како би се што ефикасније представила подршка пројекта интерно расељеним лицима, избеглицама и реадмисантима и учврстила сарадња са Комесаријатом за избеглице и миграције Владе Републике Србије. Овај догађај био ја најављен на интернет страници Општине Србобран, а локални медији су испратили и известили о посети правног тима овој општини.