Београд, 28.08.2017.

ОБЈАВЉЕН ТЕМАТСКИ ИЗВЕШТАЈ “ПРЕВАРНЕ ТРАНСAКЦИЈЕ ИМОВИНЕ”

Tематски извештај на тему “Преварне трансакције имовине” објављен је 28. августа 2017. године на интернет страници пројекта Европске уније “Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији”.

Тематски извештај написала је Мери Марта Волш, експерт за социјална питања са вишегодишњим искуством у раду са међународним организацијама на Косову и Метохији, која je велику пажњу посветила истраживању угрожених права расељених лица са КиМ. Извештај обрађује проблем преварних трансакција имовине ИРЛ са Косова и Метохије, чија имовина је нелегално заузета након њиховог расељавања, институционалне препреке у решавању ових случајева и значај укључивања међународних организација. У извештају су такође описани и конкретни случајеви бесправно заузете имовине Срба са КиМ, као и предлози за превазилажење препрека при решавању случајева преварних трансакција имовине.

Нацрт овог извештаја представљен је у склопу панел дискусије одржане 30. јуна 2017. године, којој су, пред правних експерата пројекта присуствовали и представници релевантних институција и организација које раде са ИРЛ са КиМ.

Ово је други по реду објављени тематски извештај пројекта бесплатне правне помоћи, који има за циљ да скрене пажњу на проблеме са којима се сусрећу лица расељена са Косова и Метохије у остваривању основних људских права, као и да предложи могућа решења за превазилажење ових препрека.

Извештај можете прочитати овде: Teматски извештај “Преварне трансакције имовине”