,

НОВА Е-ПЛАТФОРМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ МЛАЂИХ ПРАВНИХ САВЕТНИКА

Једна од активности пројекта бесплатне правне помоћи је и обука младих правних стручњака за специјалозани рад са угроженим катергоријама грађана, институцијама релевантним за рад на пројекту, као и конкретним правним акцијама којима се пружа правна помоћ циљним групацијама. Ова активност усмерена је на стварање ефикаснији и стручнији рад правног тима, као и на стварање одрживог механизма подршке интерно расељеним лицима, избеглицама и повратницима на основу споразума о реадмисији кроз обучавање младних правника за самостални рад у сегментима у којима је правна помоћ овим људима најпотребнија.

Како би се ове обуке одржавале током пандемије КОВИД-19 вируса, у сарадњи са консултантском фирмом за електронску едукацију „Лесте“, развили смо електронску платофрму за одржавање обука. Платформа је осмишљена тако да се лекције сниме унапред и поставе на платформу дефинисаним редоследом. Полазницима тренинга је у периоду одређеном за конкретан тренинг омогућен приступ видео лекцијама, које, по потреби, могу да одгледају и више пута. У склопу сваке лекције, за полазнике ће бити досупан и материјал који ће могу да сачувају и користе у даљем раду.

Платформа пружа комплетне информације ко од полазника је завршио обуку, као и евалуацију обуке. Након истека периода одређеног за конкретну обуку, полазници више неће бити у могућности да приступе обуци, али сав материјал осаје снимљен и чуваће се у архиви.

Поред заштите здравља експерата на пројекту и поштовања тренутних мера, овај начин одржавања тренинга омогућава полазницима да организују своје време и лекције одслушају својим темпом и у складу са другим обавезама и редовним активностима рада са корисницима пројекта.

Прва оваква обука одржана је од 27. јуна до 13. августа 2021. године и била је усмерена на општи појам адвокатуре, Закон о адвокатури, Статут Адвокатске коморе и Кодекс професионалне етике понашања.