,

МОБИЛНИ ТИМ У АЛЕКСИНЦУ

Правни саветници нишке канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи Владана Савић и Драган Гавриловић били су 23. децембра 2019. године у теренској посети Алексинцу, која је организвана у сарадњи са локалнoм повереницом за избелице и миграције Александром Петровић.

Правни тим пројекта одржао је током ове посете осам састанака са интерно расељеним лицима са Косова и Метохије којима је потребна правна помоћ ради незаконито заузете имовине, остваривања права из радног односа или прибављање документације на КиМ. Правном тиму се обратило и једно расељено лице из Босне и Херцеговине ради прибављања документације из места порекла.

Поред састанака са потенцијалним корисницима бесплатне правне помоћи, тим пројекта састао се и са локалним удружењима грађана који раде са интерно расаљеним лицима и припадницима ромске националности. Тим је представницима ових удружења представио рад пројекта и асистанцију коју пружа овим гупацијама. У циљу оснаживања помоћи повратницима на основу споразума о реадмисији, овом приликом пројекат је склопио и Спразум о сарадњи са Удружењем грађана „Нада“ из Алексинца.