,

МОБИЛНИ ПРАВНИ ТИМ У УЖИЦУ И ИВАЊИЦИ

Мобилни тим краљевачке канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи организоваo је у сарадњи са локалним повереницима за избеглице и миграције 22. јуна 2021. године теренске посете Ужицу и Ивањици.

Током посете Ужицу, један повратник по споразуму о реадмисији обратио се тиму поводом правног проблема који није у мадату пројекта. Клијенту су дати релевантни правни савети за решавање овог правног проблема.

Након овог састанка, правни тим продужио је у Ивањицу где је одржао укупно осам састанака са потенцијалним корисницима. Шест избеглих лица из Хрватске и Босне и Херцеговине обратило се тиму са захтевом за прибављање документације, претежно извода из матичне књиге држављана из места порекла. Једна повратник по основу споразума о реадмисији затражио је правну помоћ за прибављање путног налога и налога о враћању из земље пребивалишта у земљу порекла, док је једно интерно расељено лице из Пећи изнело свој правни проблем у вези са узурпираном земљом. Свим потенцијалним клијенатима дати су релевантни правни савети, прикупљена је документација и попуњени су захтеви за пружање бесплатне правне помоћи.

Поред девет састанака са потенцијалним корисницима пројекта, правни тим се састао и за повереницима за избеглице и миграције у Ужицу и Ивањици. Током ових састанака повереници су истакли да и даље у овим општинама постоји потреба за пружањем правне помоћи за заштиту имовинских права интерно расељених са Косова и Метохије, избеглица из Хрвасте и Босне и Херцеговине и повратника на основу споразума о реадмисији.