Канцеларија

БЕОГРАД

Француска 5/5

kancelarije-denis-van-dam

Денис Ван Дам

Вођа пројектног тима

Денис Ван Дам је експерт у области људских права, хуманитарне помоћи, интеграција избеглица и интерно расељених лица и подршкe локалним процесима интергација, са вишегодишњим искуством на позицији вође тима на програмима пост-конфликтне реконструкције у Источној Европи и Јужној Америци, често у комплексним и конфликтним околностима. Поред тога, способност да се лако прилагоди различитим политичким, социјалним и културoлошким условима и велико искуство у раду на терену, за Уједињене нације и Европску унију, помажу му да успешно води пројекте.

kancelarije-zoran-popovic

Зоран Поповић

Кључни експерт 2

Адвокат са више од 17 година релевантног искуства у заштити права расељених лица и избеглица, укључујући богато искуство стечено на пројектима Европске уније, Уједињених нација и других донатора који су се односили на заштиту ове угрожене популације. Поседује драгоцено радно искуство на територији Косова и Метохије након 1999. године, у области заштите људских права и правне подршке расељеним лицима и мањинским заједницама. Посебно се посветио директном правном заступању расељених лица у месту њиховог порекла, са извештавањем и праћењем кршења основних права на свим нивоима.

kancelarije-vladimir-mojsilovic

Владимир Мојсиловић

Старији правни саветник

Након завршених студија права, стручну каријеру је започео у правосуђу, где је био запослен до 2011. године, између осталог и на позицији помоћника Вишег јавног тужиоца. Од 2012. године до данас ангажован је на пројектима Европске уније за бесплатну правну помоћ избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима, у канцеларији у Београду, у својству правног саветника. Адвокатуром се бави од 2015. године, када је, након полагања адвокатског испита, уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.

kancelarije-nikola-radosavovic

Никола Радосавовић

Старији правни саветник

Адвокат из Београда, члан Адвокатске коморе Београда и Адвокатске коморе Србије од 2000.године. Заступао је у парничним, кривичним и управним предметима, пред највишим судовима у Србији, судовима састављеним од међународних судија и Европским судом за људска права. Његова пракса укључује рад на ратним злочинима, људским правима и у поступцима приватизације. Објавио је неколико чланака.

kancelarije-mia-sofijanic

Миа Фукуда Софијанић

Млађи правни саветник

Завршила мастер акадамске студије права са темом “Привремене мере Европског суда за људска права” и основне студије права на Правном факултету у Београду. Као члан тима Правног факултета у Београду, који је освојио прво место на националном такмичењу из међународног хуманитарног права, учествовала на интернационалном такмичењу “Jean- Pictet 2009“ у Евијану, Француска.

kancelarije-maja-lakusic

Маја Лакушић

Млађи правни саветник

Рођена 1983. у Приштини, основну и средњу школу завршила у Лепосавићу. Дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду 2012. године. Kaријеру правника започела је у Предузећу за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара-Услуге“ из Лазаревца, на позицији Оранизатора правног пословања. Професионално се бавила одбојком од 2001. до2011. године. Говори енглески, грчки, шпански и руски језик.

kancelarije-djordje-popic

Ђорђе Попић

Приправник

Рођен у Сарајеву 1990. године. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2016. године. У септембру 2016. ангажован је као адвокатски приправник на Пројекту “Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији” који спроводи Европска Унија.

kancelarije-adrian-hadzi-bulic

Адриан ХаџиБулић

Приправник

Рођен је 1987. године. Студије права завршио је на Правном факултету Универзитета у Приштини. Прво радно искуство стекао је у адвокатској канцеларији Невенке Хаџибулић у Београду. Од новембра 2016. године ради као приправник у Канцеларији за бесплатну правну помоћ у Београду. Професионално је заинтересован за област имовинско-правних односа и људских права.

kancelarije-slobodan-milovanovic

Слободан Миловановић

Приправник

Дипломирани правник, тренутно похађа мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду. Волонтирао је и радио у различитим организацијама и на пројектима који се баве правима Срба и других неалбанских заједница на Косову и Метохији. Као приправник, радио је и на пројекту „Укључивање Срба у привремене институције самоуправе на Косову“, који је спроводила Асоцијација српских правника Косова и Метохије.

kancelarije-sanja-mikic

Сања Микић

Приправник

Студије права завршила на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. Искуства стицала волонтирањем у међународној студентској организацији AIESEC у периоду од годину дана, на позицији правног координатора. Прошла је обуку у Европском суду за људска права у Стразбуру, која се односи на рад институција Европске уније. Такође, похађала је летњу школу „Европска конвенција о људским правима“ под покровитељством Савета Европе. Добитник je прве награде на Сретењским беседама, као и награде адвокатске коморе Чачка.

kancelarije-nikola-lazarevic

Никола Лазаревић

Приправник

Звање правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Након завршених основних студија, стурчну праксу завршио је у агенцији за некретнине „Менаџер“ и адвокатској канцеларији „Сава Малешевић“.