Пројектни тим ради на обезбеђивању заштите имовинских и људских права интерно расељених лица са КиМ у местима боравка пре конфликта, која су им загарантована домаћим и страним прописима.

 

Стручна правна помоћ за  ИРЛ је најчешће потребна при решавању следећих случајева:

  • Нелегално запоседнута имовина;
  • Продаја имовине на основу фалсификованих докумената;
  • Повраћај имовине и надокнада материјалне и нематеријалне штете;
  • Питања приватизације и ликвидације друштвених предузећа.

 

Пројектни тим за ИРЛ која се обрате пројекту за правну помоћ бесплатно обезбеђује:

  • Припрема и достављање правне документације, т.ј. поднесака и обавештења;
  • Заступања пред судовима и другим релевантним институцијама на Косову и Метохији;
  • Пружање правних савета и релевантних информација;
  • Прибављање документације од институција у местима порекла;
  • Теренске посете када су ИРЛ спречена да дођу до пројектних канцеларија.

Обавештења за ИРЛ са Косова и Метохије: