,

ТРЕНИНГ ЗА МЛАЂЕ ПРАВНЕ САВЕТНИКЕ

Поред директне помоћи коју пружамо интерно расељенима, избеглицама и повратницима, настојимо да створимо и одрживи механизам подршке овим категоријама грађана. Са тим циљем организују се обуке младих правних стручњака за специјалозани рад са угроженим катергоријама грађана, институцијама релевантним за рад на пројекту, као и конкретним правним акцијама којима се пружа правна помоћ циљним групацијама. Ова активност усмерена је на стварање групе правника која би била специјализована за правне проблеме ових групација и наставила да им пружа подршку.

У сарадњи са консултантском фирмом за електронску едукацију „Лесте“ развили смо електронску платофрму за одржавање оваких обука. Платформа је осмишљена тако да се лекције сниме унапред и поставе на платформу дефинисаним редоследом. Полазницима тренинга је у периоду одређеном за конкретан тренинг омогућен приступ видео лекцијама, које, по потреби, могу да одгледају и више пута. У склопу сваке лекције, за полазнике ће бити досупан и материјал који ће могу да сачувају и користе у даљем раду.

Седма обука за млађе правне саветнике одржана је od 29-25. октобра 2022. Ова обука била је посвећена кривичним и парничним поступцима пред судовима на Косову*. Такође, полазници обуке су се детаљније упознали са функционалностима базе података пројекта како би праћење предмета и статистике било што прецизније. Девету обуку прошло је девет полазника.