,

ТЕРЕНСКА ПОСЕТА ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ

Теренску посету Општини Свилајнац спровео је 28. јуна 2022. године мобилни тим нишке канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи.

Током ове посете девет нових потенцијалних корисника затражило је правну помоћ за решавање правних проблема у местима порекла. Два интерно расељена лица поднела су захтев за бесплатну правну помоћ за прибављање документације из места порекла, док се једно расељено лице обратило тиму ради заступања на суду у поступку утврђивања власништва над имовином у Качанику. Шест избеглица из Хрватске у Босне и Херцеговине обратило се правницима за помоћ у прибаљању избода из матичне књиге рођених и домовница из места порекла.

Такође, два стара корисника пројекта, избеглице из Хрватске овом приликом су преузели документацију коју им је из Хтвраске прибавио правни тим пројекта у сарадњи са „Пројектом грађаниских права“ из Сиска.

Ова теренске посета Свилајнцу укуључена је и у снимање шестог серијал документарне ТВ емисије „Право на сутра специјал“, на којој пројекат ради у сарадњи са РТС-ом.