Крагујевац, 23.02.2018.

ТЕРЕНСКА ПОСЕТА КРАГУЈЕВЦУ

Мобилни правни тим канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи у Краљеву састао се 23. фебруара 2018. године у канцеларији повереника за избеглице и миграције у Крагујевцу са једанаест интерно расељених лица који имају имовинско-правне проблеме на Косову и Метохији.

Једанаест интерно расељених лица са КиМ је овом приликом правном тиму изнело укупно седамнаест правних проблема, од тога пет проблема у вези са радним споровима, пет проблема узурпације имовине на КиМ, четири у вези са оштећеном имовином на КиМ и три захтева за прибављање документације у местима порекла. Тим је за све странке попунио апликације за пружање бесплатне правне помоћи и прикупио доступну документацију.

Ово је друга теренска посета Крагујевцу коју пројекат “Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на снову споразума о реадмисији” организује у сарадњи са повереништвом за избеглице и миграције у Крагујевцу.