Канцеларија за правну помоћ

Пројекат Европске уније “ Пружање  правне помоћи и информација неопходних за заштиту и остваривање права интерно расељених лица, избеглица и повратника ” је резултат наставка заједничке подршке Владе Републике Србије и Европске уније у заштити права интерно расељених лица, избеглица и повратника по реадмисији, путем пружањем праве помоћи, а која се  реализује од 2008. године. Корисници пројекта су интерно расељена лица, избеглице и повратници из ЕУ, на основу одредби споразума о реадмисији између ЕУ и Србије. Пројекат промовише и штити њихова имовинска права пружањем информација, правних савета и друге стручне помоћи, укључујући и заступање пред судовима.

Рад адвоката, адвокатских приправника и правних саветника координира пројекат, а све активности финансиране од стране Европске уније уз подршку Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије, која је главна корисничка институција. Пројекат реализује конзорцијум који предводи Европска консалтинг група.

 

Избеглице, повратници и ИРЛ заинтересовани за подршку или информације о томе како да остваре своја права у Србији или месту порекла могу да контактирају пројекат на бесплатан број 0800 108 208.

 

У протекле две деценије интерно расељена лица, избеглице и повратници из Европске уније на основу споразума о реадмисији суочавали су се са многобројним кршењима основних људских права, међу којима су бесправно одузимање или окупација имовине, дискриминација Срба и осталог неалбанског становништва у државним предузећима на Косову и Метохији, немогућност адекватног правног заступања и угрожавање безбедности.

Најмање 60.000 имовинских захтева везаних за расељавање Срба са Косова и Метохије од 1999. укључује захтеве Срба и других неалбанаца чија је имовина оштећена  уништена или нелегално заузета.

Право на бесплатну правну помоћ коју пружа овај пројекат остварују расељена лица или лица која полажу право на имовину на Косову и Метохији која због финансијске ситуације не могу да приуште правно заступање или која због ограниченог приступа правосуђу на Косову и Метохији не могу да остваре своје права.  Њима је на располагању стручни тим који се састоји од адвоката, старијих правних саветника и млађих правних саветника. Помоћ коју пројекат пружа састоји се од давања правних савета, заступања странака на судовима у местима порекла, прибављања документације издате од стране државних институција у местима порекла, као и информисање угожених и оштећених о њиховим правима.

 

Поред рада са странкама, пројекат ради и на трајнијем решењу правне подршке особама којима је правна помоћ отежана или ускраћена. Тим младих, талентованих правника, пореклом са Косова и Метохије, из Хрватске и БиХ, свакодневно учи од врхунских правних стручњака и стиче јединствено знање и искуство како би убудуће могли да наставе са радом на очувању права угрожених.