,

Представљен нацрт Извештаја „Економско оснаживање повратника у Србију“

Пројекат Европске уније „Пружање правне помоћи и информација неопходних за заштиту и остваривање права интерно расељених лица, избеглица и повратника“, чији је корисник Канцеларија за Косово и Метохију, организовао је у среду, 24. јуна 2020. године презентацију нацрта извештаја „Економско оснаживање повратника у Србију“ и панел дискусију на тему укључивања повратника на основу споразума о реадмисији у средине у које су враћени.

Алеш Зупан, аутор извештаја, представио je aнализу неколико сегмената и праваца у којима је могуће тражити укључивање повратника основу споразума о реадмисији. Уз једнаки правни положај на тржишту рада, појединци имају могућности запошљавања и самозапошљавања. Извештај пружа и преглед неких од тренутних могућности као и примера добрих пракси из Србије и истражује улогу различитих институција и заинтересованих страна у том процесу.

Скуп је отворила Јелена Рајчевић, руководилац групе за управљање ИПА пројектима Канцеларије за Косово и Метохију, а осврт на тему утицаја економског оснаживања повратника дали су и саветник у КИРС-у Дејан Милисављевић, председник „Лиге Рома“ Осман Балић и стрчуњак за сарадњу са локалним заједницама на пројкету Маја Симеоновска.