,

Правни тим у Црној Гори

Студијску посету Црној Гори орагнизовали смо од 5-7. октобра 2022. године. Током ове тродневне студијске посете представници Канцеларије за КиМ и пројекта састали су се са представницима институција и организација релевантних за заштиту и остваривање права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији и решавање њихових статусних питања.

Првог дана посете тим се састао са представником удружења грађана „Грађанска алијанса“, које такође спроводи донаторске пројекте за оне погођене миграцијама. Други дан одржани су састанци са прдставницима Министарства унутрашњих послова, Министаства рада и социјалне политике, ИОМ-а, УНХЦР-а и ХЕЛП-а. Поред решавања комплексних статусних питања расељених, тема састанака било је и спровођење Регионалног програма за стамбено збрињавање у Црној Гори. Последњи дан посете био је предвиђен за састанак за представницима Црвног крста.

Ово је пета по реду студијска посета коју пројекат бесплатне правне помоћи организује како би се кроз размену искустава и добрих пракси са земљама региона унапредио систем подршке циљним групама пројекта. Током овог мандата, организоване су посете и Хрватској, Турској, Босни и Херцеговини и Северној Македонији.