,

ПРАВНИ ТИМ НИШКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ У КЊАЖЕВЦУ

Правни саветници пројектне канцеларије у Нишу Владана Савић и Драган Гавриловић посетили су 27. децембра 2021. године избеглице и интерно расељена лица која је потребна правна помоћ у Књажевцу.

Током ове теренске посете тим се у просторијама Регионалног центра за образовање састао са девет избеглица из Републике Хрватске који су потражили правну помоћ поводом прибављања извода из матичних књига рођених, држављана или венчаних и уверења о јединственом матичном броју. Поред избеглица, свој правни проблем овом приликом изложило је и једно интерно расељено лице из Урошевца, чија земља се тренутно бесправно користи.

Након састанака одржаних у Регионалном центру за образовање, правни саветници су посетили и две избеглице са садашњим пребивалиштем у селу Кална код Књажевца. Брачни пар избегао из Хрватске затражио је правну помоћ у вези са прибављањем извода из матичне књиге рођених и држављана и уверења о ЈМБГ.