,

ПРАВНА ПОМОЋ ЗА ПОВРАТНИЧКЕ ПОРОДИЦЕ ИЗ СУБОТИЦЕ И БАЈМОКА

Мобилни тим београдске канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи посетио је 14. августа 2019. године повратнике на основу споразума о реадмисији у Суботици и Бајмоку.

Двочлани правни тим, кога су чинили виши правни саветник Владимир Мојсиловићи и млађи правни саветник Миа Фукуда Софијанић, састао се са три повратничке породице које су се пројекту обратиле за помоћ у прибављању личних докумената, односно уписа у матичне књиге. Овом приликом, тим је попунио осам апликација за пружање бесплатне правне помоћи.

Ова посета организована је у сарадњи са удружењем грађана „Едукативни центар Рома“ из Суботице, са којим је пројекат потписао Споразум о сарадњи у мају ове године. Поред овог удружења, пројекат је потписао Споразуме са још четири удружења која раде са Ромском популацијом у циљу остваривања контакта са повратницима којим је правна помоћ потреба како би се интегрисали у своје околине након повратка.