,

СТУДИЈСКА ПОСЕТА СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

Са циљем да се додатно унапреди систем пружања подршке циљним групама грађана, у склопу пројекта бесплатне правне помоћи организоване су студијске посете земљама региона.

Тим састављен од представника пројекта, Канцеларије за КиМ, КИРС-а и МЕИ-а посетио је Северну Македонију од 11-14. јула 2022. године. Током ове посете, тим се састао са представницима Mинистарства рада и социјалне политике, Омбудсмана, Сектора за странце Министарства унутрашњих послова, Црвеног крста, невладине организације „Македонска асоцијација младих адвоката“, регионалне иницијативе за миграције „Марри“ и УНХЦР-а. Ови састанци били су добра прилика да се размене искуства у решавању статусних и правних проблема особа погођених миграцијама, као и њиховој интеграцији у нове средине. Такође, тим је посетио и Транзитно- прихватни центар Табановце, Центар за азил Визбегово.