,

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА МЛАЂЕ ПРАВНЕ САВЕТНИКЕ

Једанаест млађих правних саветника присуствовало је обуци коју је пројекат бесплатне правне помоћи организовао од 26-28. јуна 2019. на Златибору.

Обука, коју су одржали виши правни саветник Владимир Мојсиловић и млађи правни саветник Миа Фукуда Софијанић, обухватила је теме релевантне за мандат Пројекта, као што су: међународни стандарди људских права и Европски суд за људска права, процесно право примењиво на КИМ-у, поднесци у парничном и кривичном поступку.

Експерт за реамисију Ивана Андрејевић и млађи правни саветник Јелена Милошевић преставиле су колегама права повратника по споразумима о реадмисији и њихове проблеме на терену, као и процес инклузије повратника- Рома, Ашалија и Египћана на КиМ-у.

Тродневна обука одржана на Златибору део је активности пројекта Европске уније “Пружање правне помоћи И информација неопходних за зашттиту И остваривање права интерно расељених лица, избеглица И повратника” које имају за циљ да оспособе младе стручњаке за рад са овим угроженим групацијама како си овај вид помоћи био одржив и увек доступан онима којима је правна помоћ потребна.