,

Обука за унапређење комуникационих вештина

У циљу унапређења екстерне комуникације представника пројекта са широм јавношћу и главним корисницима услуга на пројекту, у априлу 2019. године у Врњачкој Бањи одржана је специјализована обука за ангажоване адвокате и правне саветнике, као и за представнике Канцеларије за КиМ. Учесници обуке су се упознали са стандардним комуникационим техникама и алатима, као и са основама успешне комуникације, који ће им значајно помоћи да унапреде своје комуникационе вештине. Очекујемо да ће им у даљем раду примена ових вештина значајно помоћи да пројектне услуге, активности и резултате на најефикаснији начин приближе корисницима услуга током пружања бесплатне правне помоћи, али и током представљања пројекта у јавности.

Obuka za tehnike komunikacije, Vrnjacka Banja, april 2019