,

НАСТАВЉЕНА ОБУКА ЗА ПРАВНИКЕ НА ПРОЈЕКТУ

У циљу даљег усавршавања и унапређивања знања правних служебика и млађих правних саветника, пројекат бесплатне правне помоћи организовао је 20. и 21. maja 2020. године у Врњачкој Бањи четврту обуку на тему заштите љуских права и пружања правне помоћи расељенима са Косова и Метохије, избеглицама из Хрватске и Босне и Херцеговине и реадмисантима.

Oва дводневна обука била је посвећен повратницима на основу споразума о реадмисији, појму и стицању држављанства и личним докуиментима грађана. Виши правни саветник Владимир Мојсиловић презентовао полазницима тренинга надлежности, организацију у рад Посебне коморе Врховног суда у Приштини.

Пројекат бесплатне правне помоћи је прву овакву обуку одржао у јуну 2019. године на Златибору, а до краја пројекта биће одржано још најмање три оваква тренинга.