Канцеларија

КРАЉЕВО

Хајдук Вељкова 1/2

kancelarije-jasmina-zupanjac

Јасмина Жупањац

Старији правни саветник

Дипломирани правник са више од 20 година радног искуства у раду са избеглицама и расељеним лицима на пружању правне помоћи у местима њиховог порекла. Активно заступа странке пред судским и квазисудским органима на Косову и Метохији последњих 10 година.

kancelarije-nikola-lazic

Никола Лазић

Млађи правни саветник

Рођен је Призрену, а Правни факултет је завршио у Крагујевцу. Своје дугогодишње искуство у струци стицао je на правним пословима у међународним и локалним институцијама. Похађао је бројне семинаре из области уставног, кривичног и грађанског права.

kancelarije-biljana-adrejevic

Биљана Адрејевић

Приправник

Рођена 1975. године у Косовској Митровици, а Правни факултет завршила у Приштини. Након завршених основних студија, две године је радила у адвокатској канцеларији у Краљеву, а затим на правним пословима у фирми „Еуро-старс“ и у Градској управи Града Краљева у Одељењу за извршење. Члан је Управног одбора предшколске установе „Олга Јовичић Рита“.

kancelarije-jelena-milosevic

Јелена Милошевић

Приправник

Рођена у Приштини, дипломирала на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2013. године. Положила приправнички стаж у адвокатској канцеларији, Вишем суду у Краљеву и Градској Управи. У Економско – трговинској школи у Краљеву на позицији професора предавала групу правних предмета. Члан Управног одбора Туристичке организације Краљева. Похађала семинар у оквиру којег је 2009. године стекла сертификат Paragraf Lex– а.