Београд, 12-14.07.2017.

Интерактивном обуком до знања и вештина

Симулације суђења, тестирање познавања енглеског језика и предавање о међународном јавном праву, обележили су пету редовну обуку приправника ангажованих на пројекту бесплатне правне помоћи.
Приправници су, за време тродневног тренинга одржаног од 12. до 14. јула 2017. године у Београду, прошли низ радионица и слушали предавање доцента Правног факултета у Приштини на тему међународног јавног права и утицаја међународних норми на парничне поступке пред судовима на Косову и Метохији.
Вежбе симулација парничног и кривичног поступка, које су водили старији и млађи правни саветници пројекта, допринеле су бољем сагледавању целокупног поступка пред судом. Стављајући се у улоге заступника, судија и тужених, приправници су добили прецизније увиде у појединачне улоге и боље разумели задатке сваког учесника поступка.
Поред теоријског и радионичарског дела обуке, организовано је писано и усмено тестирање познавања енглеског језика, а програм наредних обука ће укључити и упознавање са правном терминологијом на енглеском језику.
Обука приправника, као важан сегмент програма пројекта „Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“, наставља се у семптембру, након краће летње паузе.