Лицима избеглим из Хрватске и Босне и Херцеговине обезбеђена је бесплатна правна помоћ у остваривању права у местима из којих потичу у претежно следећим случајевима:

  • Повраћај и обнова имовине;
  • Станарска права;
  • Остваривање права на пензију.

 

Пројектни тим за избеглице које се обрате пројекту за правну помоћ бесплатно обезбеђује:

  • Правне савете у припреми правне документације, тј. поднесака (тужбе, жалбе и сл.) који су им неопходни;
  • Пружање правних савета и релевантних информација;
  • Припреми ових лица за самостално заступање пред судовима и другим институцијама.

Обавештења за ИЗБЕГЛИЦЕ: