,

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У НЕГОТИНУ

Правни тим нишке канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи спровео је 24. фебруара 2022. године, у сарадњи са општинском управом и локалним повереником за избеглице и миграције, теренску посету Неготину.

Овом приликом, тиму се обратило седам избеглица из Републике Хрватске представљајући своје нерешене правне и статусне проблеме настале као последница миграција. Проблеми ових потенцијалних корисника пројекта односили су се на прибављање извода из матичних књига рођених и држављана, као и потврде о јединственом матичном броју из места порекла. Такође, правни тим је пружио и правне савете и релеванте информације у вези са стамбеним збрињавањем онима којима још увек овај проблем нису решили.

Током теренске посете Неготину, правни тим отворио је укупно 17 предмета који су прослеђени даље у процедуру.