Призрен, 18.08.2017.

ТИМ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНE ПОМОЋИ У ПОСЕТИ СТРАНКИ ИЗ ПРИЗРЕНА

Мобилни тим бесплатне правне помоћи, кога чине старији правни саветник Властимир Петровић и приправници Јована Филиповић и Иван Јанковић, посетили су 18. августа 2017. године странку из Призрена, која због лошег финансијског и здравственог стања није у могућности да посети неку од канцеларија пројекта.

Странка, повратник на Косово и Метохију, изнела је тиму своја два имовинскоправна проблема. Први проблем је сметање поседа од стране комшије Албанца, који је заузео део њеног дворишта и ту излива често и загађену воду, а други је спровођење оставинског поступка за имовину њеног покојног супруга. Тим је констатовао да је потребно прибавити додатну документацију за спровођење оставинског поступка, као и да треба поднети тужбу са сметање поседа.

Ова кућна посета део је активности пројекта Европске уније „Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“ која има за циљ да повећа доступност бесплатне правне помоћи угроженим групацијама.