Бабушница, Пирот, 23.10.2017.

ТЕРЕНСКА ПОСЕТА БАБУШНИЦИ И ПИРОТУ

Млађи правни саветник Маја Симеоновска и приправник Миљана Младеновић посетиле су 23. октобра 2017. године интерно расељена лица и избеглице у Бабушници и Пироту који имају правни проблем, а због лошег здравственог или финанскијског стања нису у могућности да посете најближу канцеларију пројекта.

Правни тим се у Бабушници састао са две избеглице из Хрватске и Босне и Херцеговине чији правни проблеми нису у мандату пројекта, па су упућене на релевантну организацију. Тим је разговарао и са четири интерно расељена лица са Косова и Метохије и констатовао да троје имају нерешен имовинско-правни проблем, док једно расељено лице има проблем који се тиче радног спора. Одржан је и састанак са повереником за избеглице и миграције у Бабушници како би му се детаљније представила помоћ коју пројекат пружа.

Након Бабушнице, мобилни тим бесплатне правне помоћи састао се у Пироту са четири интерно расељена лица са КиМ, од којих двоје имају имвинско-правни проблем, а двоје траже остваривање права из радног односа. За странке је попуњена апликација за пружање правне помоћи и преузета је документација потребна за отварање предмета.

Тим је телефонским путем, на предлог повереника, дао правне савете избелицама из Хрвастке и БиХ и упутио их на партнерску организацију која им може помоћи да реше своје правне проблеме у земљама порекла.

Посете Бабушници и Пироту су део активности пројекта Европске уније “Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији”, спроведених у сарадњи повереништвом за избеглице и миграције у овим местима у циљу веће доступности бесплатне правне помоћи угроженим групацијама.