Краљево, 26.04.2017.

Пројекат представљен интерно расељеним лицима у Краљеву

Виши правни саветник Јасмина Жупањац и млађи правни саветник Никола Лазић представили су пројекат бесплатне правне помоћи заменику покрајинског премијера Бранимиру Стојановићу и представницима интерно расељених лица са Косова и Метохије, на састанку који је на иницијативу невладине организације “Завичај” из Крагујевца, организован 26. априла 2017. године у Краљеву.
Састанак је организован у циљу упознавања Стојановића са конкретним проблемима са којима се сусрећу интерно расељена лица са Косова и Метохије која привремено бораве у региону Шумадије и Западне Србије (Крагујевац, Краљево и околина) и могућностима повратка, наглашавајући проблеме који се односе на неажурност и неефикасност паралелних правосудних и административних органа на Косову и Метохији.
Заменик покрајинског премијера Бранимир Стојановић подржао је пројекат “Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу уговора о реадмисијии” и позвао интерно расељена лица да искористе бесплатну правну подршку за решавање имовинских спорова и заступање пред паралелним косовским институцијама. Истакао је важност прецизних статистичких података који се односе на број интерно расељених лица који имају нерешена имовинско правна питања на територији Косова и Метохије.
Представници интерно расељених лица су детаљније информисани о пројекту “Сунчана долина” и о томе да ће конкурс за доделу станова бити ускоро отворен. На састанку је било речи и о одржавању културне манифестације “Дани Косова и Метохије у Краљеву”.