Крагујевац, 14.09.2017.

ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ У КРАГУЈЕВЦУ

Старији правни саветник Жарко Гајић и млађи правни саветник Маја Лакушић гостовали су 14. септембра 2017. године на округлом столу у Крагујевцу, одржаном у склопу пројекта „Социјално предузетништво код Ромкиња у Шумадијском и Поморавском округу“.

Саветници пројекта су на округом столу представили правну помоћ коју пројекат пружа угроженим групацијама, са посебним акцентом на помоћ повратницима на основу споразума о реадмисији и поделили информативни материјал пројекта. Сaветници су овом приликом остварили значајне контакте са удружењима која раде са повратницима на основу споразума о реамисији.

Правни саветници су на лицу места одржали и два састанка са потенцијалним странкама пројекта, попунили једну апликацију за пружање правне помоћи и прикупили документацију потребну за отварање предмета.