,

ПРАВНИ ТИМ У ПОСЕТИ ПИРОТУ

Виши правни саветник Драган Гавриловић и млађи правни саветник Владана Савић посетили су 29. септмебра 2021. године потенцијалне кориснике пројекта бесплатне правне помоћи у Пироту.

Правни тим је током ове теренске посете одржао пет састанака са корисницима, међу којима су три избеглице из Републике Хрватске, које су правну помоћ потражиле за прибаваљње родног листа, домовнице и уверења о ЈМБГ из места порекла. Помоћ у прибављању извода из матичне књиге рођених затражио је и један повратник који је у Србију враћен из Француске на основу споразума о реадмисији. Још један повратник се овом приликом обратио правном тиму ради асистенције око подношења захтева за новчану помоћ Националној служби за запошљавање и КИРС-у.

Свим потенцијалним корисницима пружени су адекватни правни савети, прикупљена је доступна документација и попуњени су захтеви за пружање бесплатне правне помоћи.

Дописништво РТС-а у Пироту испратило је ову теренску посету, а прилог је објављен у емисији “Ово је Србија” (ЛИНК).