,

ПРАВНА ПОМОЋ ЗА ПОВРАТНИЧКЕ ПОРОДИЦЕ И ИРЛ ИЗ СУБОТИЦЕ И БАЈМОКА

Мобилни тим београдске канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи посетио је 11. јуна 2021. године повратнике на основу споразума о реадмисији и интерно расељена лица (ИРЛ) у Суботици и Бајмоку.

Правни тим, кога су чинили виши правни саветник Владимир Мојсиловић, саветник за сарадњу са локалним заједницама Маја Симеоновска и саветник за реадмисију Анђелка Оровић састао се у Суботици са два повратника на основу споразума о реадмисији и једним интерно расељеним лицем са Косова и Метохије која су се пројекту обратиле за помоћ у прибављању личних докумената, односно уписа у матичне књиге рођених и држављана.

Након састанака у Суботици, мобилни тим пројекта одржао је укупно осам састанака са потенцијалним корисницима пројекта који су правну помоћ затражили у највећем броју за прибављање личне карте и уписа у матичне књиге рођених и држављана. Једном повратнику на основу споразума о реадмисији је дат усмени правни савет, будући да његов правни проблем није у мандату пројекта.

Ова посета организована је у сарадњи са удружењем грађана „Едукативни центар Рома“ из Суботице, са којим је пројекат потписао Споразум о сарадњи у мају ове године, као и са представницима Основне школе „Вук Караџић“ у Бајмоку. Поред „Едукативног центра Рома“, пројекат је потписао Споразуме са више удружења широм Србије која раде са Ромском популацијом у циљу остваривања контакта са повратницима којим је правна помоћ потреба како би се интегрисали у своје околине након повратка.