,

ПРАВНА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ЖИТОРАЂИ

Мобилни правни тим пројектне канцеларије у Нишу спровео је 20. априла 2022. теренску посету Општини Житорађе.

Током ове посете, тим је одржао састанке са седам избеглих лица из Републике Хрватске који су затражили правну помоћ ради прибављања личне документације, као што су извод из матичне књиге рођених и држављана и уверење о ЈМБГ, из места порекла. За све кориснике попуњени су захтеви за пружање бесплатне правне помоћи, преузета досупна документација и предмети ће бити прослеђени патнекрској организацији „Пројекат грађаних права“ из Сиска.

Теренска посета Житорађи организована је у сарадњи са локалним повереником за избеглице и миграције и Општинском уравом Житорађа.