,

ПРАВНА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ГРОЦКОЈ

Мобилни тим београдске канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи спровео је 20. октобра 2021. године, у сарадњи са локалним повереником КИРС-а, теренску посету београдској општини Гроцка.

Током ове посете, пет избеглица обратило се правном тиму са захтевом за помоћ у прибављању документације из Хрватске. Једно избегло лице из Хрватске тиму се обратило поводом покретања постпука уписа покојне мајке у матичне књихе умрлих у Хрватској. Прави тим је током састанака потенцијалним корисницима давао и правне савете у вези са конкурисањем за Регионални програм стамбеног збрињавања.