,

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Пројекат правне помоћи је примио обавештење о поступку експропријације која ће се обавити на Косову и Метохији због изградње:

1. аутопута Приштина – Пећ- https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18681

2. ветропарка у региону Митровице – https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18685

3. аутопута Приштина – Хани Елезит – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18821

4. пута од Ракоша до Тучепа у околини Истока – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18311

Одлуке о овим експропријацијама се могу наћи на горе истакнутим линковима.

Уколико сматрате да ће ваша имовина бити предмет ових експропријација, молимо да нам се јавите у најкраћем року.

Поред тога, љубазно Вас молимо да информишете и комшије / рођаке / пријатеље у близини Ваше имовине на КиМ-у, како би и они били обавештени о овом поступку.