Београд, 12-15.09.2017.

НАСТАВЉЕНА ОБУКА ПРИПРАВНИКА ПРОЈЕКТА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

После краће летње паузе настављена је обука приправника пројекта бесплатне правне помоћи. Шеста по реду обука одржана је од 12- 15. септембра 2017. године у Београду.

Поред предавања доцената Правног факултета у Приштини на тему међународног јавног права и његове примене на судовима на Косову и Метохији, приправници су прошли и вежбе симулација парничног и кривичног поступка, које су водили старији и млађи правни саветници пројекта. Стављајући се у улоге заступника, судија и тужених, приправници су добили прецизније увиде у појединачне улоге и боље разумели задатке сваког учесника поступка.

У склопу ове обуке, почео је и курс енглеског језика са фокусом на речник правних појмова који ће овим младим правницима помоћи у раду са међународним организацијама и судовима.

Шеста обука адвокатских приправника део је програма пројекта Европске уније „Заштита и унапређење имовинских права интеро расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“ које има за циљ да младе стручњаке припреми за рад у области заштите људских права угрожених групација.