Бела Паланка, 21.09.2017.

МОБИЛНИ ТИМ У ЦЕНТРУ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ПРИХВАТ У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

Млађи правни саветник Маја Симеоновска и приправник Миљана Младеновић посетиле су 21. септембра 2017. године Центар за интервентни прихват повратника по основу споразума о реадмисији у Белој Паланци, где су се састале са угроженим лицима којима је потребна правна помоћ.

Правни тим је у Центру разговарао са девет повратника па основу споразума о реадмисији којима је потребна правна помоћ за прибављање личних докумената и остваривања права на социјалну помоћ и здравствено осигурање. Њима су дати правни савети на лицу места и упућени су на релевантне институције. Поред повратника, тим се састао и са једном избеглицом из Републике Хрватске која има проблем у остваривању пензије и једним интерно расељеним лицем са Косова и Метохије са имовинскоправним проблемом.

Овом приликом, тим је посетио и повереништво за избеглице и миграције у Белој Паланци како би представио врсте помоћи које пројекат пружа и дао правни савет за остваривање породичне пензије једној избеглици Из Хрватске.

Посета Белој Паланци део је активности пројекта Европске уније “Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији”, спроведених у сарадњи са Центром за интервентни прихват и повереништвом за избеглице и миграције у Белој Паланци у циљу веће доступности бесплатне правне помоћи угроженим групацијама.