,

МОБИЛНИ ТИМ У НОВОМ САДУ

Мобилни тим београдске канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи одржао је 14. јуна 2022. теренсу посету за избеглице са пребивалиштем у Новом Саду.

Током ове теренске посете пет избеглих лица из Хрватске и Босне и Херцеговине затражило је бесплатну правну помоћ за прибављање личне документације из места порекла, као што су изводи из матичних књига рођених и држављана и потврдем о јединственом матичном броју грађана. За све потенцијалне кијенте попуњени су захтеви за пружање бесплатне правне помоћи, прикупљења је достуона документација и биће прослеђена партнерској организацији у Сиску.

Након састанака са потенцијални корисницима, тим се састао и са представницима Екуменске хуманитарне организације (ЕХО), покрајиснке Канцеларије за инклузију Рома и Фонда за избегла и расељена лица и сарадњу са Србима у региону. На састанци су правни саветници представили мандат и активности пројекта у циљу остваривања сарадње са овим организацијама.