Смедерево, Костолац, 10.07.2017.

Мобилни тим посетио странке у Смедереву и Костолцу

Mлађи правни саветник Миа Фукуда Софијанић и приправници Адриан Хаџи-Булић и Сања Микић посетили су 10. јула 2017. године општине Смедерево и Костолац, где су разговарали са четири интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају нерешене имовинско-правне проблеме, а нису у могућности да посете једну од канцеларија пројекта.

Мобилни тим се састао у канцеларији повереника за избеглице и миграције у Смедереву са једним интерно расељеним лицем из Гњилана, који се од 2011. године суочава са два правна проблема у вези са имовином у Гњилану. Поступци покренути пре шест година до данас нису решени. Тим је преузео документацију и попунио апликацију за пружање бесплатне правнe помоћи.

Мобилни тим је, након састанка у канцеларији поверника, у Смедереву обавио и једну кућну посету ИРЛ из Ораховца, клијенту којег пројекат већ заступа у два имовинско-правна спора на Косову и Метохији.

Истога дана мобилни тим је, на територији општине Костолац, обавио две кућне посете интерно расељеним лицима у веома лошем здравственом стању. Једног клијента пројекат већ заступа у имовинском спору за непокретности у месту Заскок, општина Урошевац, док је за другог клијента констатовано да постоји правни проблем узурпације имовине на КиМ, па је за њега попуњена апликација за пружање бесплатне правне помоћи и преузета je потребна документација.

Теренске посете Смедереву и Костолцу део су активности које пројекат Европске уније “Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији” спроводи у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције у циљу веће доступности бесплатне правне помоћи.