,

МОБИЛНИ ТИМ НИШКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ У КРУШЕВЦУ

У сарадњи са локалним повереником за избеглице И миграције, мобилни тим нишке канцеларије организовао је 20. августа 2021. године теренску посету потенцијалним корисницима у Крушевцу.

Током ове посете, правни тим одржао је укупно 11 састанака са потенцијалним корисницима-интерно расаљеним лицима са Косова и Метохије. Правни проблеми изложени овом приликом у вези су са имовином на КиМ, а већином се тичу оставинских поступака које треба покренути. Правним тим је за све странке прикупио постојећу документацију и попунио захтеве за пружање бесплатне правне помоћи.

Ово је четврта спроведена теренска посета Крушевцу, а како је истакнуто на састанку са повереником, потреба за бесплатном правном помоћи за ИРЛ, избеглице и повратнике на основу споразума о реадмисији на територије ове општине и даље постоји.