Београд, 14-17.2017.

ЗАВРШЕНА ОСМА ОБУКА ПРИПРАВНИКА

Осма обука адвокатских приправника ангажованих на пројекту бесплатне правне помоћи одржана је од 14. до 17. новембра 2017. године у Београду.

Поред тема које су интензивно обрађиване и на претходним обукама, као што су међународно јавно право и његова примена пред судовима и квази-судским институцијама на Косову и Метохији, приправници су прошли и обуку за коришћење базе података развијене за потребе пројекта.

За припавнике је и овај месец организована обука из енглеског језика са акцентом на правну терминологију, а вежбе симулација парничног и кривичног поступка, које су водили старији и млађи правни саветници пројекта, допринеле су бољем сагледавању целокупног поступка пред судом. Стављајући се у улоге заступника, судија и тужених, приправници су добили прецизније увиде у појединачне улоге и боље разумели задатке сваког учесника поступка.

Oбука адвокатских приправника део је програма пројекта Европске уније „Заштита и унапређење имовинских права интеро расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“ који је усмерен на то да младе стручњаке припреми за рад у области заштите људских права угрожених групација.