Beograd, 14-17.11.2017.

ZAVRŠENA OSMA OBUKA PRIPRAVNIKA

Osma obuka advokatskih pripravnika angažovanih na projektu besplatne pravne pomoći održana je 14-17. novembra 2017. godine u Beogradu.

Pored tema koje su ntenzivno obrađivane i na predhodnim obukama, kao što su međunarodno javno pravo i njegova primena na sudovima i kvazi-sudskim institucijama na Kosovu i Metohiji, pripravnici su prošli i obuku za korišćenje baze podataka napravljene za potrebe projekta.

Za pripavnike je i ovaj mesec organizovana obuka iz engleskog jezika sa akcentom na pravnu terminologiju, a vežbe simulacija parničnog i krivičnog postupka, koje su vodili stariji i mlađi pravni savetnici projekta, doprinele su boljem sagledavanju celokupnog postupka pred sudom. Stavljajući se u uloge zastupnika, sudija i tuženih, pripravnici su dobili preciznije uvide u pojedinačne uloge i bolje razumeli zadatke svakog učesnika postupka.

Obuka pripravnika, koja je sastavni deo programa projekta „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, nastaviće se u julu ove godine, gde će se dalje obrađivati primena međunarodnih strandarda u oblasti osnovnih ljudskih prava pred sudovima i ostalim institucijama na Kosovu i Metohiji.