Novi Sad , 27.11.2017.

Tim besplatne pravne pomoći u Novom Sadu

Mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić i pripravnici Sanja Mikić i Adrian Hadži-Bulić razgovarali su 27. novembra 2017. godine u Novom Sadu sa deset interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji koji, zbog zdravstvenih i finansijskih okolnosti, nisu bili u mogućnosti da svoje zahteve za besplatnom pravnom pomoći lično predaju u jednoj od kancelarija projekta.

U kancelariji poverenika za izbeglice i migracije u Novom Sadu, tročlani mobilni tim sastao se sa dve stranke, od kojih je za jednu, IRL sa Kosova i Metohije, ustanovljeno da nema pravni problem, a za drugu da nema status raseljenog lica. Njima je dat savet na licu mesta, ali nije popunjen zahtev za pružanje pravne pomoći.

Nakon sastanka u povereništvu, tim se u neformalnom naselju Veliki Rit sastao sa pet interno raseljenih lica romske nacionalnosti koji imaju nerešene imovinsko-pravne probleme na KiM. Tim je popunio tri zahteva za pružanje besplatne pravne pomoći i preuzeo raspoloživu dokumentaciju.

Nakon posete Velikom Ritu, mobilni tim se u naselju Adice sastao sa jednim povratnikom po osnovu sporazuma o readmisiji kojem je potrebna pravna pomoć za prijavljivanje prebivališta. Tri lica, koja su se takođe obratila timu besplatne pravne pomoći, upućena su na druge organizacije koje im mogu pomoći.

Mediji u Novom Sadu bili su zainteresovani da prošire informaciju o besplatnoj pravnoj pomoći i obaveste građane na koji način mogu da se obrate projektu. Mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić dala je izjavu za Radio Novi Sad, snimak možete poslušati ovde i razgovarala sa reporterom Radio televizije Vojvodina, prilog možete pogledati ovde.