Beograd, 28.11.2017.

Predstavljen nacrt Izveštaja o strateškom normativnom okviru za regulisanje imovinskih pitanja na Kosovu*

Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u utorak, 28. novembra 2017. godine prezentaciju nacrta izveštaja o strateškom normativnom okviru za regulisanje imovinskih prava na Kosovu* i panel diskusiju na temu uticaja i posledica primene Strategije o imovinskim pravima.

Aleksandar Radovanović, ekspert za društvena pitanja i autor izveštaja, predstavio je strukturu i percepcije problema i ponuđenih rešenja koje nudi Strategija iz perspektive pripadnika srpske i drugih nealbanskih zajednica čija su imovinska prava ugrožena.

Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Zoran Bojović otvorio je panel diskusiju pozdravljajući goste i predstavljajući dosadašnji rad projekta besplatne pravne pomoći i istakao da projekat daje odlične rezultate u pružanju pravne pomoći IRL, izbeglicama i povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji.

Pravni savetnici na projektu Vasilije Arsić, Dejan Vasić i Zoran Popović predstavili su kroz primere sa terena kako su prethodna zakonska rešenja uticala na ishode nerešenih imovinsko-pravnih pitanja IRL sa Kosova i Metohije. Panelisti su se u zaključku diskusije složili da će uzmanje strategije u obzir pri donošenju zakona dovesti do legalizacije trenutnog stanja do koga se došlo silom i opstrukcijom sprovođenja odluka, makar kada je u pitanju imovina IRL.

Rukovodilac Grupe za pravna pitanja u Kancelariji za Kosovo i Metohiju je izjavio da se navedenom Strategijom koja je nepotpuna i parcijalna, ne mogu otkloniti posledice masovnog uzurpiranja privatne imovine Srba i nealbanaca, ali i državne, društvene i kompanijske imovine i imovine SPC na Kosovu i Metohiji. Navedena Stategija je zapravo samo pokušaj legalizacije takvog stanja.

Izveštaj o strateškom normativnom okviru za regulisanje imovinskih prava na Kosovu* je četvrti izveštaj koji projekat besplatne pravne pomoći prezentuje u cilju boljeg i sistematičnijeg sagledavanja celokupnog procesa zaštite imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika po readmisiji. Ovoj diskusiji su, pored predstavnika Kancelarije za KiM i eksperata projekta, prisustvovali i predstavnici Ujedinjenih nacija, Komesarijata za izbeglice i migracije, Danskog saveta za izbeglice i nevladinih organizacija koje rade sa interno raseljenim licima.

 

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji nezavisnosti Kosova