Kruševac, 11.01.2018.

Mobilni tim ponovo obišao raseljena lica u Kruševcu

Moblini tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sastao se 11. januara 2018. godine u Kruševcu sa trinaest interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije koji imaju pravni problem, a nisu u mogućnosti da posete nајbližu kancelariju projekta.

Tim, koga su činili mlađi pravni savetnik Vladana Savić i pripravnica Miljana Đorđević, razgovarao je u kancelariji opštinskog poverenika za izbeglice i migracije sa trinaest raseljenih lica sa KiM koje projekat zastupa u osam imovinskopravnih i pet radnih postupaka. Tim je sa strankama potpisao ugovore i punomoćja za zastupanje i sakupio potrebnu dokumentaciju, a u toku je priprema podnesaka za dalje vođenje postupaka.

Ova terenska poseta je druga po redu poseta mobilnog tima projekta besplatne pravne pomoći Kruševcu, a poverenik za izbeglice i migracije ukazao je i na potrebu za pravnom pomoći među povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji na teritoriji ove opštine.