Beograd, 25.01.2018.

Doček povratnika na aerodromu “Nikola Tesla”

Mobilni tim projekta, koji pruža besplatnu pravnu pomoć interno raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji, dočekao je u četvrtak, 25. januara, grupu od više od 50 povratnika u Kancelariji za readmisiju na aerodromu “Nikola Tesla”. Nakon administrativne procedure prijema, pravni tim projekta upoznao je povratnike sa mogućnostima ostvarivanja prava u Republici Srbiji i podrškom projekta besplatne pravne pomoći.

Stariji pravni savetnik Vladimir Mojsilović i pripravnik Slobodan Milovanović uputili su povratnike u postupak povratka. Među putnicima, koje su dočekali na aerodromu, bila su lica koja poseduju lične isprave, važeće putne isprave i identifikacione dokumente, ali i osobe koje su nelegalno boravile na teritoriji Nemačke, koja je potpisnica Sporazuma o readmisiji. Potencijalnim klijentima projekta ukazano je na važnost registracije u Kancelariji za readmisiju kao preduslov ostvarivanja prava na izdavanje ličnih dokumenata, socijalno i zdravstveno osiguranje, obrazovanje i sl.

“Uloga projekta besplatne pravne pomoći je da povratnicima olakša registraciju u sistem, podrškom u pribavljanju ličnih dokumenata”, objasnio je svrhu dočeka povratnika na aerodromu Vladimir Mojsilović.
Direktor projekta Radoš Dabetić je rekao da se projekat, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, sprovodi zahvaljujući sredstvima Evropske unije. “U prilici smo da pružimo pravnu podršku besplatno, ne izlažući klijente previše, ne pitajući ih za njihovu istoriju, što nam omogućava da brzo steknemo poverenje“, rekao je Dabetić naglašavajući važnost međusobnog poverenja. On je istakao i da je jedan od mehanizama pomoći i angažovanje eksperata koji su pripadnici nacionalnih manjina, kao i saradnja sa udruženjima građana koji se bave ljudskim i manjinskim pravima, što olakšava komunikaciju sa povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji.

Povratnicima su podeljeni informativni materijalima na srpskom i romskom jeziku, a ekipa RTS je napravila reportažu o dočeku povratnika, koji je organizovan u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije. Prilog možete pogledati ovde.