Štrpce, 25.01.2018.

Besplatna pravna pomoć za stanare kolektivnih centara u Štrpcu

Mobilni tim besplatne pravne pomoći iz Gračanice posetio je 25. januara 2018. godine kolektivne centre „Junior“ i „Lahor“ u Štrpcu, gde su razgovarali sa raseljenim licima kojima je potrebna pravna pomoć.

Petočlani mobilni tim je razgovarao sa 14 stanara ovih kolektivnih centara koji imaju imovinsko-pravne probleme, većinom u vezi sa ostavinskim raspravama za čije pokretanje nemaju sredstava. Tim je popunio aplikacije za pružanje besplatne pravne pomoći i prikupio dostupnu dokumentaciju za otvaranje predmeta.

U kolektivnim centrima „Junior“ i „Lahor“ živi ukupno 124 stanara, većinom raseljena lica sa Kosova i Metohije, ali i osmoro izbeglih iz Hrvatske i BiH. Prosečna starost stanara je iznad 40 godina, a u oba kolektivna centra stanuje ukupno 15 porodica sa decom. Na teritoriji opštine Štrpce se nalaze još dva kolektivna centra sa ukupno 42 stanara.

Ova terenske poseta organizovana je u saradnji sa poverenikom za izbeglice i migracije u Štrpcu Žarkom Pirićem, a procenjeno je da postoji potreba da se poseta ovim centrima ponovo organizuje.