• Beograd, 14-17.11.2017.

  Osma obuka advokatskih pripravnika angažovanih na projektu besplatne pravne pomoći održana je 14-17. novembra 2017. godine u Beogradu. Pored tema koje su ntenzivno obrađivane i na predhodnim obukama, kao što su međunarodno javno pravo i njegova primena na sudovima i kvazi-sudskim institucijama na Kosovu i......

 • Novi Sad , 27.11.2017.

  Mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić i pripravnici Sanja Mikić i Adrian Hadži-Bulić razgovarali su 27. novembra 2017. godine u Novom Sadu sa deset interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji koji, zbog zdravstvenih i finansijskih okolnosti, nisu......

 • Beograd, 28.11.2017.

  Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u utorak, 28. novembra 2017. godine prezentaciju nacrta izveštaja o strateškom normativnom okviru za regulisanje imovinskih prava......

 • Čačak, 10.11.2017.

  Mlađi pravni savetnik Nikola Lazić i pripravnici Biljana Andrejević i Dejan Jović sastali su se 10. novembra 2017. godine u Čačku sa interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije kojima je potrebna pravna pomoć. Tim se, u kancelariji poverenika za izbeglice i migracije u Čačku,......

 • Babušnica i Pirot, 23.10.2017.

  Mlađi pravni savetnik Maja Simeonovska i pripravnik Miljana Mladenović posetile su 23. oktobra 2017. godine interno raseljena lica i izbeglice u Babušnici i Pirotu koji imaju pravni problem, a zbog lošeg zdravstvenog ili finanskijskog stanja nisu u mogućnosti da posete najbližu kancelariju projekta. Pravni tim......

 • Zaječar, Negotin, 30.10.2017.

  Mobilni tim projekta besplatne pravne pomoći obišao je 30. oktobra 2017. godine u Zaječaru i Negotinu interno raseljena lica i izbeglice kojima je potrebna pravna pomoć, a nisu u mogućnosti da posete neku od projektnih kancelarija. Mlađi pravni savetnik Maja Simeonovska i pripravnik Dragan Gavrilović......

 • Zlatibor, 26-27.10.207.

  Za advokatske pripravnike angažovane na projektu Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, 26. i 27. oktobra 2017. godine na Zlatiboru je organizovana radionica iz interne i eksterne komunikacije. Ciljevi dvodnevne radionice bili su......

 • Bela Palanka, 21.09.2017.

  Mlađi pravni savetnik Maja Simeonovska i pripravnik Miljana Mladenović posetile su 21. septembra 2017. godine Centar za interventni prihvat povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u Beloj Palanci, gde su se sastale sa ugroženim licima kojima je potrebna pravna pomoć. Pravni tim je u Centru......

 • Beograd, 12-15.09.2017.

  Posle kraće letnje pauze nastavljena je obuka pripravnika projekta besplatne pravne pomoći. Šesta po redu obuka održana je od 12- 15. septembra 2017. godine u Beogradu. Pored predavanja docenata Pravnog fakulteta u Prištini na temu međunarodnog javnog prava i njegove primene na sudovima na Kosovu......

 • Kragujevac, 14.09.2017.

  Stariji pravni savetnik Žarko Gajić i mlađi pravni savetnik Maja Lakušić gostovali su 14. septembra 2017. godine na okruglom stolu u Kragujevcu, održanom u sklopu projekta „Socijalno preduzetništvo kod Romkinja u Šumadijskom i Pomoravskom okrugu“. Savetnici projekta su na okrugom stolu predstavili pravnu pomoć koju......