• Beograd, 14-17.11.2017.

  Osma obuka advokatskih pripravnika angažovanih na projektu besplatne pravne pomoći održana je 14-17. novembra 2017. godine u Beogradu. Pored tema koje su ntenzivno obrađivane i na predhodnim obukama, kao što su međunarodno javno pravo i njegova primena na sudovima i kvazi-sudskim institucijama na Kosovu i......

 • Novi Sad , 27.11.2017.

  Mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić i pripravnici Sanja Mikić i Adrian Hadži-Bulić razgovarali su 27. novembra 2017. godine u Novom Sadu sa deset interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji koji, zbog zdravstvenih i finansijskih okolnosti, nisu......

PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSRECU INTERNO RASELJENA LICA, IZBEGLICE I POVRATNICI IZ READMISIJE:

 • Uzurpirana, uništena ili oštećena imovina u mestu porekla što im onemogućava povratak ili investiranje u svoju budućnost
  u mestima u kojima žive
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na otpremnine nakon privatizacija firmi u kojima su radili.
 • Institucionalne prepreke u pribavljanju potrebne dokumentacije za ostvarivanje osnovnih prava (krštenica, zdravstveno
  osiguranje, državljanstvo, nostrifikacija diplome, povezivanje staža, penzija, imovinski listovi…)
 • Nedostatak bezbednosti u mestima porekla
 • Otežana integracija u društvene, kulturne i privredne tokove u privremenom mestu boravka

KAKO POMAŽEMO?

 • Pružamo podršku onima koji zbog nedostatka sredstava, bezbednosnih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da ostvare prava
  na imovinu ili druga prava
 • Podrška je obezbeđena kroz rad šest pravnih timova širom Srbije, mobilne timove, sajt projekta i besplatnu telefonsku liniju
 • Timove čine visokokvalifikovani pravnici koji mogu da obezbede:
  • Neophodne informacije o zakonskim pravima IRL, izbeglica i povratnika
  • Besplatnu pravnu pomoć
  • Besplatno pravno zastupanje kvalifikovanih advokata u cilju zaštite prava, posebno prava na imovinu i pomoć u povraćaju
   uzurpirane, oštećene ili uništene imovine