• Beograd, 12-15.09.2017.

  Posle kraće letnje pauze nastavljena je obuka pripravnika projekta besplatne pravne pomoći. Šesta po redu obuka održana je od 12- 15. septembra 2017. godine u Beogradu. Pored predavanja docenata Pravnog fakulteta u Prištini na temu međunarodnog javnog prava i njegove primene na sudovima na Kosovu......

 • Kragujevac, 14.09.2017.

  Stariji pravni savetnik Žarko Gajić i mlađi pravni savetnik Maja Lakušić gostovali su 14. septembra 2017. godine na okruglom stolu u Kragujevcu, održanom u sklopu projekta „Socijalno preduzetništvo kod Romkinja u Šumadijskom i Pomoravskom okrugu“. Savetnici projekta su na okrugom stolu predstavili pravnu pomoć koju......

PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSRECU INTERNO RASELJENA LICA, IZBEGLICE I POVRATNICI IZ READMISIJE:

 • Uzurpirana, uništena ili oštećena imovina u mestu porekla što im onemogućava povratak ili investiranje u svoju budućnost
  u mestima u kojima žive
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na otpremnine nakon privatizacija firmi u kojima su radili.
 • Institucionalne prepreke u pribavljanju potrebne dokumentacije za ostvarivanje osnovnih prava (krštenica, zdravstveno
  osiguranje, državljanstvo, nostrifikacija diplome, povezivanje staža, penzija, imovinski listovi…)
 • Nedostatak bezbednosti u mestima porekla
 • Otežana integracija u društvene, kulturne i privredne tokove u privremenom mestu boravka

KAKO POMAŽEMO?

 • Pružamo podršku onima koji zbog nedostatka sredstava, bezbednosnih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da ostvare prava
  na imovinu ili druga prava
 • Podrška je obezbeđena kroz rad šest pravnih timova širom Srbije, mobilne timove, sajt projekta i besplatnu telefonsku liniju
 • Timove čine visokokvalifikovani pravnici koji mogu da obezbede:
  • Neophodne informacije o zakonskim pravima IRL, izbeglica i povratnika
  • Besplatnu pravnu pomoć
  • Besplatno pravno zastupanje kvalifikovanih advokata u cilju zaštite prava, posebno prava na imovinu i pomoć u povraćaju
   uzurpirane, oštećene ili uništene imovine