• Vladimirovac, 17.07.2017.

  Mobilni timovi projekta nastavljaju da obilaze interno raseljena lica na teritoriji Srbije u cilju što efikasnijeg pružanja besplatne pravne pomoći. Ove nedelje mlađi pravni savetnik Maja Lakušić i pripravnici Đorđe Popić i Slobodan Milovanović sastali su se u Vladimirovcu, opština Alibunar, sa osam interno raseljenih......

 • Beograd, 12-14.07.2017.

  Simulacije suđenja, testiranje poznavanja engleskog jezika i predavanje o međunarodnom javnom pravu, obeležili su petu redovnu obuku pripravnika angažovanih na projektu besplatne pravne pomoći. Pripravnici su, za vreme trodnevnog treninga održanog od 12. do 14. jula 2017. godine u Beogradu, prošli niz radionica i slušali......

PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSRECU INTERNO RASELJENA LICA, IZBEGLICE I POVRATNICI IZ READMISIJE:

 • Uzurpirana, uništena ili oštećena imovina u mestu porekla što im onemogućava povratak ili investiranje u svoju budućnost
  u mestima u kojima žive
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na otpremnine nakon privatizacija firmi u kojima su radili.
 • Institucionalne prepreke u pribavljanju potrebne dokumentacije za ostvarivanje osnovnih prava (krštenica, zdravstveno
  osiguranje, državljanstvo, nostrifikacija diplome, povezivanje staža, penzija, imovinski listovi…)
 • Nedostatak bezbednosti u mestima porekla
 • Otežana integracija u društvene, kulturne i privredne tokove u privremenom mestu boravka

KAKO POMAŽEMO?

 • Pružamo podršku onima koji zbog nedostatka sredstava, bezbednosnih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da ostvare prava
  na imovinu ili druga prava
 • Podrška je obezbeđena kroz rad šest pravnih timova širom Srbije, mobilne timove, sajt projekta i besplatnu telefonsku liniju
 • Timove čine visokokvalifikovani pravnici koji mogu da obezbede:
  • Neophodne informacije o zakonskim pravima IRL, izbeglica i povratnika
  • Besplatnu pravnu pomoć
  • Besplatno pravno zastupanje kvalifikovanih advokata u cilju zaštite prava, posebno prava na imovinu i pomoć u povraćaju
   uzurpirane, oštećene ili uništene imovine